Referanse-prosjekter og historie

2020
PE-skum

Fv. 360 Kvistitunnelen- Osterøy Pe-skum

I august 2020 var WGT på Osterøy og gjorde hel innkledning av Kvistitunnelen med Pe-skum

I øvre ende av tunnel var det ikke portal etablert, så her laget WGT en løsning med oppbrett på Pe-skum slik at vann ble ledet inn i v/f sikringen.

Videre ble nedre portal dekket med Pe-skumplater på utside for å sikre mot uønsket nedfall fra fjellet.

2020
Concrete Canvas

Bybanen Mindemyren

NCC brukteConcrete Canvas (CC8) til tetting av en midlertidig dam i forbindelse med bygging av Bybanen i Bergen.

Selv om Concrete Canvas har en sertifisert levetid på over 100 år ble den valgt her fordi den er lett å jobbe med, legges raskt og gir en sterk og tett overflate.Det er bare å rulle ut, skru sammen og tilsette vann så herder og tetter den iløpet av 24 timer.

2019
Membran

Svegatjørn - Rådal

På nye E-39 fra Os til Bergen har vi kledd de innvendige portalene med Mapeplan 2mm membran og filt.

2019
Membran

Svegatjørn-Rådal utvendige portaler

Kledning av utvendige portaler med Mapeplan og fiberduk

2019
Concrete Canvas

Funksjonskontrakter i Bergen

Høsten 2019 vant Løvaas Maskin AS en funksjonskontrakt med Bergen kommune der de blant annet skulle utbedre og vedlikeholde grøfter og etablere sandfang fremfor ulike rør og bekker. De valgte å etablere sandfang ved hjelp av CC8 or gjorde dermed installasjonen enkel og kostnadseffektiv.

2019
PE-skum

Fv. 862 Skalandtunnelen- Senja - Tunneloppgradering

Høsten 2019 var WGT på Senja og oppgraderte Skalandstunnelen med PE-skum og armering klargjort for sprut.

Mengdene ble rundt 13.000 kvm

2016
Tunnelduk

Bergrumsgaraget, Stockholm – Sverige

Bergrumsgaraget, Liljeholmskajen, Stockholm 47 000 kvm fördelat på fem bergrum.

Projektet vann ROT-priset, 2016 och är nominerade till Årets Bygge 2017. Ett projekt med stor komplexitet och volym, samt med många installationer, var hanteringen av inläckande vatten en utmaning, ett problem som noga utvärderats. ”Valet föll till slut på en teknisk lösning i form av en tunnelduk” (Johan Ax-Riise, JM AB)

Totalt har 11 000 kvm tunnelduk monterats, fördelat på de 5 olika bergrummen. I de tre parkeringshallarna monterades duken som en ”paraplylösning” för att leda bort inläckande vatten från parkeringsytorna, och i de två bergrummen som skall nyttjas som kommersiella ytor monterades duken som ”hel inklädnad”, detta för att även hantera fukten, och få en kontrollerad miljö anpassad till den tänkta verksamheten.

2016
Tunnelduk

Sopsugterminalen – Sverige

Sveriges största Sopsugsterminal. W. Giertsen Tunnel har på uppdrag av Veidekke Entreprenad monterat WG Tunnelduk i ett bergrum samt infartstunnel ämnat som sopsugsterminal, belägen i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.   Ett takvalv monterades, där vatten leds bort i hängrännor, ner i stuprör, och till befintlig dränering. Detta för att skydda de installationer och maskiner som placerats i bergrummet och infartstunneln.


2016
WGT-100

Toppe tunnelen

Toppetunnelen har alltid hatt for lite kjørehøyde og løsningen ble derfor en kombinasjon av WGT-100, som bygger mindre enn 10 cm i kombinasjon med senking av kjørebane. Det ble i tillegg montert opp flettverks-gjerde for å unngå unødig hærverk på v/F løsningen.

2010
Tunnelduk

Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike Vannverk

W. Giertsen Tunnel har levert og montert vannsikringsløsninger til NRA og NRV.

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) er et interkommunalt avløpsselskap for Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Anlegget har til formål å samle og behandle spillvannet fra eierkommunene. NRA er et fjellanlegg hvor den operative driften foregår i et lukket miljø inne i fjellet. Som ved alle andre fjellanlegg har også NRA behov for kontroll på vann og fuktighet. Nedre Romerike Vannverk (NRV) er et interkommunalt selskap på lik linje som NRA, men eies av Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapets ansvar ligger i å levere vann til kommunene, herunder også reservevannsanlegg. NRV er et typisk fjellanlegg på linje som NRA, hvor produksjonen foregår i utsprengte haller.

W. Giertsen Tunnel ble hentet inn som spesialist på vann- og frostsikring av fjellhaller og inngikk i 2010 rammeavtale med NRA/NRV. Vårt produkt WG Tunnelduk er spesialutviklet for å sikre alle typer fjellanlegg for truende vann og drypp. På deler av anleggene har vi montert WG Tunnelduk samtidig som det har vært full operativ produksjon. NRA og NRV er idag i full drift med vannsikring fra W. Giertsen Tunnel  


2009
Tunnelduk

Sønnå Kraftverk

Sønnå Kraftverk består av to kraftverk i en felles fjellhall, innerst i Saudafjorden i Rogaland. Kraftanleggene i Saudafjorden startet opprinnelig sin drift i 1919 og har lang tradisjon for kraftutvinnelse. I 2009 ble Sønnå Kraftverk åpnet av hovedeier Elkem. Det nye kraftverket er et typisk fjellanlegg hvor hele 34 km med nye tunneler er sprengt ut. Som ved de fleste anlegg sprengt ut i fjell utgjør fuktighet og drypp en stor trussel. Spesielt i et anlegg som Sønnå Kraftverk hvor fjellhallene inneholder kostbart og moderne utstyr.

W. Giertsen Tunnel ble hentet inn som spesialist på vannsikring av fjellanlegg med sin patenterte løsning, WG Tunnelduk. Løsningen passer utmerket for bruk i fjellanlegg som eksempelvis kraftverk ettersom man skreddersyr systemet til hvert enkelt prosjekt.

I Sønnå Kraftverk har vi levert og montert vannsikring med WG Tunnelduk i stasjonshall, atkomst, trafo, skinnestoll, ventilkammer og ledningstunnel. Sønnå Kraftverk er bare ett eksempel på kraftverk i fjell hvor W. Giertsen Tunnel har levert vannsikringsløsninger. Dette er et område vi har bred erfaring med, både på produkt og teknisk drift.

2009
WGT-100

Bybanen I Bergen

W. Giertsen Tunnel har levert og installert vannsikringsløsning i alle tunneler på Bybanen i Bergen. Bybanen i Bergen ble realisert for å treffe de stadig økende trafikale utfordringene mot sentrumsnære områder. Første del av banen ble åpnet i 2010 og er blitt et foretrukket kollektivtilbud for mange reisende. W. Giertsen Tunnel med produktet WGT-100 Tunnelhvelv ble valgt som leverandør og produkt for tunnelene på bybanen. Systemet er en komplett letthvelv- og vannsikringsløsning.

WGT-100 krever lite vedlikehold og svært effektive reparasjoner gjør at man sikrer kort driftsstans ved en eventuell skade på hvelvet. WGT-100 fra W. Giertsen Tunnel ble valgt som tunnelhvelvløsning også på Bybanen del 2 som åpnet i 2013. Byggherre var opptatt av at løsningen skulle imøtekomme gjeldende reguleringer i tillegg til å være drifts- og kostnadseffektiv. Vår løsning tilfredsstiller krav for bruk i banehvelv. Bygging av Bybanens siste og tredje del startet i 2013. Også her er W. Giertsen Tunnel og systemet WGT-100 valgt som hvelvløsning. Denne delen går fra Lagunen og ut til Bergen Lufthavn, Flesland. Et slikt kollektiv tilbud håper man vil gjøre reisen til og fra flyplassen og nærliggende næringsområder mye mer effektiv enn i dag.

W. Giertsen Tunnel vil levere totalt rundt 90 000 m2 med WGT-100 fordelt på alle tre deler av Bybanen i Bergen. I tillegg leverer og monterer vi membran på utvalgte portaler på prosjektet.

2008
WGT-100

Eiksundtunnellen

Verdens dypeste undersjøiske vegtunnel har vannsikring fra W. Giertsen Tunnel.

Eiksundtunnelen ble åpnet for trafikk i 2008 og er en 7765 meter lang undervannstunnel mellom Hareidlandet øy og fastland. På det dypeste punktet er tunnelen 287 meter under havoverflaten og har en minimun overdekning på anslagsvis 50 meter. Eiksundtunnelen er et typisk Norsk fjordkrysningsprosjekt – hvor man fester bebygde samfunn i utkanten mot mer sentrale strøk.

Tunnelen ble drevet med tradisjonell «drill and blast»-metode, hvor man borrer hull som fylles med sprengladninger. W. Giertsen Tunnel AS ble hentet inn som underentreprenør på vann- og frostsikring av tunnelen. Byggherre valgte vår WGT-100 løsning som den mest kostnads- og driftseffektive løsningen.

Totalt har vi levert og installert over 110 000 m2 med WGT-100. Prosjektet og leveransen har vært en stor suksess. Idag farter over 2 000 biler gjennom tunnelen hver eneste dag og vannsikringsløsningen fra W. Giertsen Tunnel gjør at bilistene kan kjøre gjennom en vannsikret og trivelig tunnel, 287 meter under havet.  


Tunnelduk

Sopsugterminalen – Sverige

Sveriges största Sopsugsterminal. W. Giertsen Tunnel har på uppdrag av Veidekke Entreprenad monterat WG Tunnelduk i ett bergrum samt infartstunnel ämnat som sopsugsterminal, belägen i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.   Ett takvalv monterades, där vatten leds bort i hängrännor, ner i stuprör, och till befintlig dränering. Detta för att skydda de installationer och maskiner som placerats i bergrummet och infartstunneln.


Tunnelduk

Bergrumsgaraget, Stockholm – Sverige

Bergrumsgaraget, Liljeholmskajen, Stockholm 47 000 kvm fördelat på fem bergrum.

Projektet vann ROT-priset, 2016 och är nominerade till Årets Bygge 2017. Ett projekt med stor komplexitet och volym, samt med många installationer, var hanteringen av inläckande vatten en utmaning, ett problem som noga utvärderats. ”Valet föll till slut på en teknisk lösning i form av en tunnelduk” (Johan Ax-Riise, JM AB)

Totalt har 11 000 kvm tunnelduk monterats, fördelat på de 5 olika bergrummen. I de tre parkeringshallarna monterades duken som en ”paraplylösning” för att leda bort inläckande vatten från parkeringsytorna, och i de två bergrummen som skall nyttjas som kommersiella ytor monterades duken som ”hel inklädnad”, detta för att även hantera fukten, och få en kontrollerad miljö anpassad till den tänkta verksamheten.

Tunnelduk

Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike Vannverk

W. Giertsen Tunnel har levert og montert vannsikringsløsninger til NRA og NRV.

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) er et interkommunalt avløpsselskap for Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Anlegget har til formål å samle og behandle spillvannet fra eierkommunene. NRA er et fjellanlegg hvor den operative driften foregår i et lukket miljø inne i fjellet. Som ved alle andre fjellanlegg har også NRA behov for kontroll på vann og fuktighet. Nedre Romerike Vannverk (NRV) er et interkommunalt selskap på lik linje som NRA, men eies av Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapets ansvar ligger i å levere vann til kommunene, herunder også reservevannsanlegg. NRV er et typisk fjellanlegg på linje som NRA, hvor produksjonen foregår i utsprengte haller.

W. Giertsen Tunnel ble hentet inn som spesialist på vann- og frostsikring av fjellhaller og inngikk i 2010 rammeavtale med NRA/NRV. Vårt produkt WG Tunnelduk er spesialutviklet for å sikre alle typer fjellanlegg for truende vann og drypp. På deler av anleggene har vi montert WG Tunnelduk samtidig som det har vært full operativ produksjon. NRA og NRV er idag i full drift med vannsikring fra W. Giertsen Tunnel  


Tunnelduk

Sønnå Kraftverk

Sønnå Kraftverk består av to kraftverk i en felles fjellhall, innerst i Saudafjorden i Rogaland. Kraftanleggene i Saudafjorden startet opprinnelig sin drift i 1919 og har lang tradisjon for kraftutvinnelse. I 2009 ble Sønnå Kraftverk åpnet av hovedeier Elkem. Det nye kraftverket er et typisk fjellanlegg hvor hele 34 km med nye tunneler er sprengt ut. Som ved de fleste anlegg sprengt ut i fjell utgjør fuktighet og drypp en stor trussel. Spesielt i et anlegg som Sønnå Kraftverk hvor fjellhallene inneholder kostbart og moderne utstyr.

W. Giertsen Tunnel ble hentet inn som spesialist på vannsikring av fjellanlegg med sin patenterte løsning, WG Tunnelduk. Løsningen passer utmerket for bruk i fjellanlegg som eksempelvis kraftverk ettersom man skreddersyr systemet til hvert enkelt prosjekt.

I Sønnå Kraftverk har vi levert og montert vannsikring med WG Tunnelduk i stasjonshall, atkomst, trafo, skinnestoll, ventilkammer og ledningstunnel. Sønnå Kraftverk er bare ett eksempel på kraftverk i fjell hvor W. Giertsen Tunnel har levert vannsikringsløsninger. Dette er et område vi har bred erfaring med, både på produkt og teknisk drift.

Concrete Canvas

Funksjonskontrakter i Bergen

Høsten 2019 vant Løvaas Maskin AS en funksjonskontrakt med Bergen kommune der de blant annet skulle utbedre og vedlikeholde grøfter og etablere sandfang fremfor ulike rør og bekker. De valgte å etablere sandfang ved hjelp av CC8 or gjorde dermed installasjonen enkel og kostnadseffektiv.

Concrete Canvas

Bybanen Mindemyren

NCC brukteConcrete Canvas (CC8) til tetting av en midlertidig dam i forbindelse med bygging av Bybanen i Bergen.

Selv om Concrete Canvas har en sertifisert levetid på over 100 år ble den valgt her fordi den er lett å jobbe med, legges raskt og gir en sterk og tett overflate.Det er bare å rulle ut, skru sammen og tilsette vann så herder og tetter den iløpet av 24 timer.

Membran

Svegatjørn-Rådal utvendige portaler

Kledning av utvendige portaler med Mapeplan og fiberduk

Membran

Svegatjørn - Rådal

På nye E-39 fra Os til Bergen har vi kledd de innvendige portalene med Mapeplan 2mm membran og filt.

WGT-100

Toppe tunnelen

Toppetunnelen har alltid hatt for lite kjørehøyde og løsningen ble derfor en kombinasjon av WGT-100, som bygger mindre enn 10 cm i kombinasjon med senking av kjørebane. Det ble i tillegg montert opp flettverks-gjerde for å unngå unødig hærverk på v/F løsningen.

WGT-100

Bybanen I Bergen

W. Giertsen Tunnel har levert og installert vannsikringsløsning i alle tunneler på Bybanen i Bergen. Bybanen i Bergen ble realisert for å treffe de stadig økende trafikale utfordringene mot sentrumsnære områder. Første del av banen ble åpnet i 2010 og er blitt et foretrukket kollektivtilbud for mange reisende. W. Giertsen Tunnel med produktet WGT-100 Tunnelhvelv ble valgt som leverandør og produkt for tunnelene på bybanen. Systemet er en komplett letthvelv- og vannsikringsløsning.

WGT-100 krever lite vedlikehold og svært effektive reparasjoner gjør at man sikrer kort driftsstans ved en eventuell skade på hvelvet. WGT-100 fra W. Giertsen Tunnel ble valgt som tunnelhvelvløsning også på Bybanen del 2 som åpnet i 2013. Byggherre var opptatt av at løsningen skulle imøtekomme gjeldende reguleringer i tillegg til å være drifts- og kostnadseffektiv. Vår løsning tilfredsstiller krav for bruk i banehvelv. Bygging av Bybanens siste og tredje del startet i 2013. Også her er W. Giertsen Tunnel og systemet WGT-100 valgt som hvelvløsning. Denne delen går fra Lagunen og ut til Bergen Lufthavn, Flesland. Et slikt kollektiv tilbud håper man vil gjøre reisen til og fra flyplassen og nærliggende næringsområder mye mer effektiv enn i dag.

W. Giertsen Tunnel vil levere totalt rundt 90 000 m2 med WGT-100 fordelt på alle tre deler av Bybanen i Bergen. I tillegg leverer og monterer vi membran på utvalgte portaler på prosjektet.

WGT-100

Eiksundtunnellen

Verdens dypeste undersjøiske vegtunnel har vannsikring fra W. Giertsen Tunnel.

Eiksundtunnelen ble åpnet for trafikk i 2008 og er en 7765 meter lang undervannstunnel mellom Hareidlandet øy og fastland. På det dypeste punktet er tunnelen 287 meter under havoverflaten og har en minimun overdekning på anslagsvis 50 meter. Eiksundtunnelen er et typisk Norsk fjordkrysningsprosjekt – hvor man fester bebygde samfunn i utkanten mot mer sentrale strøk.

Tunnelen ble drevet med tradisjonell «drill and blast»-metode, hvor man borrer hull som fylles med sprengladninger. W. Giertsen Tunnel AS ble hentet inn som underentreprenør på vann- og frostsikring av tunnelen. Byggherre valgte vår WGT-100 løsning som den mest kostnads- og driftseffektive løsningen.

Totalt har vi levert og installert over 110 000 m2 med WGT-100. Prosjektet og leveransen har vært en stor suksess. Idag farter over 2 000 biler gjennom tunnelen hver eneste dag og vannsikringsløsningen fra W. Giertsen Tunnel gjør at bilistene kan kjøre gjennom en vannsikret og trivelig tunnel, 287 meter under havet.  


PE-skum

Fv. 360 Kvistitunnelen- Osterøy Pe-skum

I august 2020 var WGT på Osterøy og gjorde hel innkledning av Kvistitunnelen med Pe-skum

I øvre ende av tunnel var det ikke portal etablert, så her laget WGT en løsning med oppbrett på Pe-skum slik at vann ble ledet inn i v/f sikringen.

Videre ble nedre portal dekket med Pe-skumplater på utside for å sikre mot uønsket nedfall fra fjellet.

PE-skum

Fv. 862 Skalandtunnelen- Senja - Tunneloppgradering

Høsten 2019 var WGT på Senja og oppgraderte Skalandstunnelen med PE-skum og armering klargjort for sprut.

Mengdene ble rundt 13.000 kvm

Les mer om våre løsningerKontakt oss

Vi leverer helhetlige, solide løsninger for vann- og frostsikring i tunneler og bergrom
.

Kontakt

Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS