W. Giertsen Tunnel

Vedlikehold

Vedlikehold av WGTs produkter

Kontroll/inspeksjonVask/rengjøring
Vedlikehold/reparasjoner
Montering nytt utstyr
Videreutvikling/ny bruk av bergrommet
Jevnlig kontroll kan avdekke skader/feil/mangler som kan utbedres kost-effektivt før det oppstår funksjons-svikt.
Fukt i kombinasjon med dårlig ventilering, kan medføre groe i form av mikroorganismer.
Dette bør unngås - men dersom dette har oppstått har WGT gode løsninger for å rengjøre duken.
Vi bruker egnet vaskemiddel som er skånsomt mot duken og miljøet.

Ta kontakt for befaring

Vi leverer helhetlige, solide løsninger for vann- og frostsikring i tunneler og bergrom
.

Kontakt

Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS