Bruksområder

For våre løsninger

W. Giertsen har opparbeidet lang erfaring og høy kompetanse fra vann- og frostsikring over hele verden, innen et bredt spekter av løsninger og bruksområder. Alltid med fokus på solide, fleksible og driftsvennlige løsninger med lang levetid og lav vedlikeholdskostnad. Det følgende beskriver en rekke bruksområder for våre løsninger innen bergrom og tunnel/samferdsel, der vi har også har konkrete, operative erfaringer.

Bergrom

Tekniske rom
Adkomst- /Rømningstunneler
Parkeringsanlegg
Kabel- & rørtunneler
Datalager
Arkiv
Tlf-anlegg

Kraftanlegg
Olje og gass lagring
Lagring ammunisjon og sprengstoff
Olje og gass lagring
Lagring av atom avfall
Gruver

Kloakk- og drikkevannsanlegg
Militære tekniske anlegg
Militære sykehus
Sivilforsvarsanlegg
Sportsanlegg
Svømmehaller
Kjølelager for mat

Tunnel og samferdsel

Tunnelhvelv
Tekniske rom

Adkomst - / Rømningstunneler
Kabeltunneler

Portaler – innvendige og utvendige
Membraner

Bruksområder

Oppgaver & Utfordringer

+

Vannsikring, drenering og frostsikring

+

Optimale arbeidsforhold for personell - HMS

+

Ventilasjon, kontroll av temperatur og luftfuktighet

+

Beskyttelse og optimale driftsforholdford for teknisk utstyr

+

Belysning, akustikk og informasjon

+

Opphengsløsninger for montering av teknisk utstyr

For å unngå og redusere:

Lekkasjer
Korrosjon
Sopp/algevekst og forråtning
Forringelse, skade
Nedetid på teknisk utstyr
Dårlige/usunne arbeidsforhold
Skade på personell

For å oppnå:

Gode arbeidsforhold – lyst, tørt miljø: HMS
Gode driftsforhold
Optimal levetid for teknisk utstyr
Redusert Life Cycle Cost
Større fleksibilitet og bruksverdi av bergrommet

Vurderinger i et livsløps-perspektiv

Installasjonsfase
Installasjonskostnad
Risiko og faremomenter
Arbeidsmiljø
Operasjonelle forhold for personell og utstyr
Utslipp – støv, gasser
Fleksibilitet og tilpasningsmuligheter
Miljø-fotavtrykk

Driftsfase
Driftskostnad
Fuktkontroll
Temperaturkontroll
Energiforbruk
Arbeidsmiljø og operasjonelle forhold for personell og utstyr
Utslipp – støv, gasser
Frekvens, kostnad og kompleksitet av vedlikehold og rehabilitering
Fleksibilitet og tilpasningsmuligheter
Miljø-fotavtrykk

Vi kan bidra til løse dine behov innen vann og frostsikring. Med solide, vedlikeholds-vennlige og varige løsninger.

Vi leverer helhetlige, solide løsninger for vann- og frostsikring i tunneler og bergrom
.

Kontakt

Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS