Din samarbeidspartner for rengjøring av vannfylte magasin i bergrom

W. Giertsen Vannteknologi

W. Giertsen Vannteknologi rengjør drikkevann magasinene i Bergen

I perioden September 2020 til Mars 2021 har W. Giertsen sin egenutviklede TROV (Tunnel Remotely Operated Vehicle) rengjort 2 av de store drikkevannsmagasinene i Bergen og er i gang med magasin nummer 3.

Med spesialutviklet utstyr og erfarne operatører har mer en 12.000m² vannfylt bergrom blitt rengjort uten påvirkning av drikkevannsleveransen til abonnentene. TROV jobber utrettelig med å ivareta drikkevannskvaliteten for innbyggerne i Bergen og vi i W. Giertsen Vannteknologi står klar for å yte tilsvarende tjenester til andre kommuner som har tilsvarende utfordringer.

Det er beregnet at investeringer på 320 milliarder kroner vil være nødvendig for å oppgradere og vedlikeholde den norske vann og avløp infrastrukturen over de neste 20 årene, W. Giertsen Vannteknologi  er i gang med dette vedlikeholdet og er også villige til å investere videre og utvikle ny teknologi for å bistå eier av infrastruktur med å utføre dette arbeidet på en trygg, effektiv og samfunnsøkonomisk smart måte.

Les mer om hva vi gjør
Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS