Vi har en lang og stolt historie

Selskapene i W. Giertsen er alle basert på de samme verdiene som har preget gruppen i mer enn 140 år. Dyp forståelse av kundens behov fører oss til løsninger hvor vi kombinerer grundig ingeniørkunst med praktisk fagkunnskap.

Vår reise fra seilmaker til leverandør av industrihaller som igjen førte oss inn i fornybar energi er en inspirasjon for hele gruppen. Vår ambisjon er å stadig fornye oss i takt med nye kundebehov i alle våre selskap

2020

Utleie av telt og utstyr

LeigDet, som tilbyr telt, vogner og ustyr til arrangment innlemmes i gruppen og posisjoneres for vekst.
2020

Utvidet satsing på vann- og frostsikring

Erverver majoritet i AGT for å kunne betjene en større bredde av prosjekt i Skandinavia innen både bergrom og vei/bane.
2020

Verdiskapende distribusjon av ledende merkevarer

WG kjøper Friele Foods AS, en veletablert distributør av ledende merkevarer til norsk dagligvare og storhusholdning.
2019

Nysatsing i vannteknologi

Teknologiutvikling med kommunale vannverk for å rengjøre vanntunneler og – magasin.
2017

Forberedelse for vekst

W. Giertsen Hallsystem og Teltspesialisten danner Hallspesialisten. W. Giertsen Services avhendes til Certex Norge som så flytter til Nygårdsviken.
2016

Partnerskap og ny ledelse

Wilhelm Giertsen, som har ledet konsernet siden 1993, overlater roret til Frank Mohn som samtidig blir partner med Familien Giertsen i konsernet. Wilhelm Giertsen fortsetter som styreleder i konsernet og administrerende direktør for W. Giertsen Energy.
2014

Fornybar energi

Solceller monteres på telt i utviklingssektoren i det nye datterselskapet W. Giertsen Energy Solutions. 40 fornybar energianlegg montert i Øst Afrika siden oppstart.
2003

Fra skipshandler til industrigruppe

Den tradisjonsrike skipshandlervirksomheten selges til Kraemer Maritime. Konsernet dreier fokus mot industri med tre virksomheter: WG Services, WG Hallsystemer og WG Tunnel.
1985

Utvikling av innovative vann- og frostsikringsløsninger

Basert på lang erfaring med PVC-duk, lanseres WG Tunnel egenutviklet duk og patentert opphengsløsninger som gir enestående klimakontroll i tunneler og bergrom.
1965

Spesialutviklede dukløsninger

Lang erfaring med duk fører W. Giertsen til salg av industrihaller og telt under merket Rubbhall. Opparbeider seg en posisjon som langsiktig leverandør til FN og andre hjelpe- organisasjoner.
1960

Industrialisering

Investerte i Talurit ståltau-presser, strekkbenk, gantrykraner og utvidet satsingen på wire og løfteutstyr.
1945

Utvidelse mot landbasert industri

Åpnet nye markeder med samme sortiment av ledende forbruksvarer mot landbasert industri. 1945-50.
1920

Strategisk partnerskap

Etablerte distribusjonsavtaler med ledende norske og internasjonale produkt- og utstyrsleverandører som Texaco, Jotun og Norsk Ståltau. 1920-30.
1875

Selskapet etableres

Firma grunnlagt i Bergen som shipshandler, seilmaker og wireverksted. Starter også med tørrdokking av fartøyer.
2020

Verdiskapende distribusjon av ledende merkevarer

WG kjøper Friele Foods AS, en veletablert distributør av ledende merkevarer til norsk dagligvare og storhusholdning.
2020

Utvidet satsing på vann- og frostsikring

Erverver majoritet i AGT for å kunne betjene en større bredde av prosjekt i Skandinavia innen både bergrom og vei/bane.
2020

Utleie av telt og utstyr

LeigDet, som tilbyr telt, vogner og ustyr til arrangment innlemmes i gruppen og posisjoneres for vekst.
2019

Nysatsing i vannteknologi

Teknologiutvikling med kommunale vannverk for å rengjøre vanntunneler og – magasin.
2017

Forberedelse for vekst

W. Giertsen Hallsystem og Teltspesialisten danner Hallspesialisten. W. Giertsen Services avhendes til Certex Norge som så flytter til Nygårdsviken.
2016

Partnerskap og ny ledelse

Wilhelm Giertsen, som har ledet konsernet siden 1993, overlater roret til Frank Mohn som samtidig blir partner med Familien Giertsen i konsernet. Wilhelm Giertsen fortsetter som styreleder i konsernet og administrerende direktør for W. Giertsen Energy.
2014

Fornybar energi

Solceller monteres på telt i utviklingssektoren i det nye datterselskapet W. Giertsen Energy Solutions. 40 fornybar energianlegg montert i Øst Afrika siden oppstart.
2003

Fra skipshandler til industrigruppe

Den tradisjonsrike skipshandlervirksomheten selges til Kraemer Maritime. Konsernet dreier fokus mot industri med tre virksomheter: WG Services, WG Hallsystemer og WG Tunnel.
1985

Utvikling av innovative vann- og frostsikringsløsninger

Basert på lang erfaring med PVC-duk, lanseres WG Tunnel egenutviklet duk og patentert opphengsløsninger som gir enestående klimakontroll i tunneler og bergrom.
1965

Spesialutviklede dukløsninger

Lang erfaring med duk fører W. Giertsen til salg av industrihaller og telt under merket Rubbhall. Opparbeider seg en posisjon som langsiktig leverandør til FN og andre hjelpe- organisasjoner.
1960

Industrialisering

Investerte i Talurit ståltau-presser, strekkbenk, gantrykraner og utvidet satsingen på wire og løfteutstyr.
1945

Utvidelse mot landbasert industri

Åpnet nye markeder med samme sortiment av ledende forbruksvarer mot landbasert industri. 1945-50.
1920

Strategisk partnerskap

Etablerte distribusjonsavtaler med ledende norske og internasjonale produkt- og utstyrsleverandører som Texaco, Jotun og Norsk Ståltau. 1920-30.
1875

Selskapet etableres

Firma grunnlagt i Bergen som shipshandler, seilmaker og wireverksted. Starter også med tørrdokking av fartøyer.
Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS